علاقه‌مندی‌ها به کاربران اجازه میدهد تا خواسته های خود را ذکر کنند. آنها میتوانند در صفحه فوق لیستی از این موارد را درج نمایند.

[woodmart_wishlist]