تیکت‌ پشتیبانی فضایی است که کاربران میتوانند نظرات خود را ابراز کنند. در این صفحه امکان باز کردن و بستن یک تیکت وجود دارد.
تیکت های پاسخ داده شده و پایان یافته را نیز میتوان مشاهده کند.
تیکت پشتیبانی را میتوان یکی از قسمتهای مهم وبسایت شرکت ره آورد سامانه های امن محسوب کرد. 
بخش مربوط به تیکت پشتیبانی هم به کاربران و هم به پرسنل پشتیبانی شرکت کمک شایانی میکند.  کمک‌هایی که این بخش انجام میدهد را میتوان به دو بخش تقسیم کرد.
بخش اول کمک هایی است که کاربران را شامل در بر میگیرد و بخش دوم کمک هایی است که پرسنل پشتیانی را یاری میدهد.
پرسنل پشتیبانی میتوانند در اسرع وقت مشکلات را حل کنند. در نتیجه باعث رضایت مشتریان را جلب خواهند کرد.
البته لازم به ذکر است که تیکت پشتیبانی به صورت خودکار کار خودش را انجام می دهد. اطلاع رسانی در این بخش برخط بوده و سریعا کارشناسان شرکت ره آورد سامانه های امن را آگاه میکند. 
کارشناسان بلافاصله پس از آگاه شدن اقدامات اصلاحی را انجام خواهند داد. این اقدامات آنها را میتوان به دو بخش تقسیم کرد. بخش فنی اولین کارهای اصلاحی را انجام خواهند داد. سپس بخش بازرگانی اقدامات تکمیلی را لحاظ خواهند کرد.
فعالیتهای بخش بازرگانی در خصوص تیکت پشتیبانی را نیز میتوان به صورت زیر بررسی کرد. نخست میتوان بخش فروش محصولات شرکت رهسا را نام برد. به روز رسانی این محصولات را بخش بازرگانی برعهده دارد. این بخش همواره تولید محصولات جدید در جهان را رصد می کنند. بخش بازرگانی سعی دارد تیکت پشتیبانی را همواره مد نظر قرار دهد. در نتیجه سریع تر میتواند نیازهای استفاده کنندگان را به واقعیت تبدیل کند.
بنابراین میتوان گفت که تیکت پشتیبانی علاوه بر اینکه کارشناسان و کاربران را تحت تاثیر قرار میدهد، بخش بازرگانی را نیز تحت الشعاع دارد. 

جهت ارسال تیکت بایستی وارد اکانت خود شوید. ورود