مشتریان شرکت رهسا customers همیشه اولویت را دارند. لازم به ذکر است که رضایت مشتریان همواره شعار کارکنان این شرکت است.

مشتریان

مشتریان شرکت ره آورد سامانه های امن

وزارت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت

وزارت امور اقتصاد و دارایی

وزارت

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان آب و برق خوزستان
بانک دی
بانک گردشگری
بانک کشاورزی
بانک ملت
بانک ملی
رایان
بانک سامان
تالیا
آپ
بانک صنعت و معدن
بانک توسعه تعاون
بانک صادرات
ساپکو
بهسازان ملت
سازمان آب و برق خوزستان